Настає ясність: чому український бізнес має перейти на міжнародні управлінські продукти, і як це зробити ефективно? — Delo.ua (2024)

CEO та співзасновниця ClarityUkraineТаїсія Бондар розповідає про чинники сталого попиту на послуги з впровадження ERP-системи від світового виробника в Україні та про стратегію збільшення команди розробників і консультантів вчетверо протягом 2022 року

Яких змін зазнає у воєнний часукраїнський ринок систем управління ресурсами підприємств? Наскільки успішноздійснюється заміщення російських систем міжнародними ERP-продуктами?

В Україні, за результатами різних досліджень, від 80% до 95% компаній вибудовуютьуправлінський і бухгалтерський облік на базі російської застарілої системи 1С.Проте Україна давно задекларувала західний курс, наша країна налагоджуєефективну співпрацю з західною економікою, Україна вже не перший рікорієнтується на західні стандарти бізнесу. Зокрема, в Україні впроваджуютьсяміжнародні стандарти фінансового обліку та інші прогресивні підходи до веденнябізнесу. Тож пора відмовлятися від російського софта. Якщо вже Україна обралашлях на Захід, то треба відмовлятися від технологій, які мають зворотний ефект. Тим паче використовуючи російське програмне забезпечення, українськіпідприємці фактично фінансують агресора. Український бізнес все це добреусвідомлює, і попит на західні системи суттєво зріс. Оскільки на впровадженнянової ERP-системи потрібно близько року, я прогнозую, що вже у 2023 році ми станемосвідками активного переходу українських компаній на міжнародні управлінськіпродукти.

Якщо вже Україна обрала шлях на Захід, то треба відмовлятися від технологій, які мають зворотний ефект. Тим паче використовуючи російське програмне забезпечення, українські підприємці фактично фінансують агресора. Український бізнес все це добре усвідомлює, і попит на західні системи суттєво зріс.

З досвіду вашої компанії, які самеукраїнські підприємства проявляють найбільшу зацікавленість у переході назахідні системи обліку та управління ресурсами?

Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua

У першу чергу це середні і великі компанії, яким потрібні нові технологіїдля забезпечення подальшого розвитку бізнесу. Зацікавленість проявляютьІТ-компанії, аграрний бізнес, виробничники, зокрема, представники харчовоїпромисловості. Найбільш активні саме ті, хто експортує свою продукцію абопослуги за межі України і у кого є в наявності ресурси для впровадженнясучасних систем управління. Схоже, вони вирішили, що настав час для суттєвогопідвищення внутрішньої ефективності власного бізнесу.

Загалом, зважаючи на складну ситуацію в країні, варто зазначити,що питання вартості значно впливає на швидкість прийняття рішень повпровадженню. В цьому контексті треба відмітити, що головний партнер Clarity Ukraine – розробникERP-системи Dynamics 365 Business Central, компанія Microsoft – прийняла рішення про надання для українських компаній безпрецедентної80% знижки на "хмарні" ліцензії Business Central. І це є додатковою перевагою для компаній, коли вони обирають Business Central.

Найбільш активні саме ті, хто експортує свою продукцію або послуги за межі України і у кого є в наявності ресурси для впровадження сучасних систем управління. Схоже, вони вирішили, що настав час для суттєвого підвищення внутрішньої ефективності власного бізнесу.

Чи достатньо на вітчизняному ринку праціфахівців належної кваліфікації для безпроблемного впровадження сучаснихERP-систем в Україні? В якій мірі ваша компанія забезпечує розвиток свогобізнесу людськими ресурсами?

Якщо до війни кількість проектів на не-1С платформах складала у кращомувипадку 20%, то решта 80% наразі є потенційними клієнтами компаній, щозаймаються впровадженням інших продуктів.Очевидно, що неможливо буде швидко та при цьому якісно перевести 80%ринку з однієї платформи на інші. Як мінімум, тому що на ринку немає достатньоїдля цього кількості спеціалістів з досвідом впровадження сучасних систем.

Проте, на ринку є тенденція, що команди, які раніше впроваджували російськіплатформи 1С та BAS починають шлях перенавчання. І, до речі, в нас вже є партнери з цьогонапрямку, з якими ми ведемо плідну тренінгову роботу. Хоча це й не така простазадача, як здається, оскільки Business Central і 1С – це архітектурно та ідеологічно дуже різні платформи.

Зважаючи на великий попит стосовно впровадження Business Central, ми активно підбираємо нових бізнес-консультантів, аналітиків, розробниківв нашу команду. Основних джерел для пошуку потрібних людей вбачаємо три. Одне зних – це фахівці з 1С та BAS, які з принципових позицій не бажають матисправу з цими системами. Друга група потенційних кандидатів – бухгалтери, фінансовіменеджери в тому числі зі східних та південних регіонів України, які втратилитам роботу. І третя – студенти вітчизняних ВНЗ. Наша компанія готова розглядатикандидатів, починаючи з третього курсу. Ми віримо у вітчизняну систему освіти. Мипереконані, що фундаментальну освіту українські студенти отримують гарну. Томунаша компанія налагоджує активну співпрацю з вітчизняними вищими навчальнимизакладами. На жаль, жоден ВНЗ наразі не готує ERP-консультантів, і нам доводиться багаточому людей навчати самостійно. У підсумку нам вдається формувати продуктивнукоманду. Дистанційний режим праці продуктивність компанії не погіршує і мивдячні за це нашій команді!

Зважаючи на великий попит стосовно впровадженняBusinessCentral, ми активно підбираємо нових бізнес-консультантів, аналітиків, розробників в нашу команду.

Хто ваш ідеальний пошукач? Які вимоги докандидатів ваша компанія пред’являє?

Кандидат повинен мати системне мислення, знати облік та економікупідприємства, володіти основами розробки та англійською мовою. До речі,спеціалісти з 1С, які для нас є потенційними співробітниками, дуже часто немають навіть середнього рівня англійської мови. А для вивчення західнихпродуктів це є вкрай необхідним, оскільки потрібно вивчати документацію тафункціональність мовою оригіналу. Користуючись нагодою, закликаю всіхпокращувати знання англійської!

Щодо необхідних навичок кандидатів, то важливо також, щоб людина була відповідальною,амбітною та комунікабельною. І неодмінно має бути прагнення пошукачів допостійного розвитку, готовність долати виклики. Кандидата з такою базою якостейкомпанія вміє підготувати до роботи у ролі ERP-консультанта або розробника.

Підприємства в Україні, за результатамиопитування Нацбанку, продовжують прогнозувати скорочення чисельності свого персоналу.На відміну від багатьох інших компаній Clarity Ukraine зростає. Які результатиактивної кадрової політики компанія вже має? І на які перспективи очікує у найближчомумайбутньому?

За вісім місяців, починаючи з березня поточного року, чисельність персоналунашої компанії зросла в два рази. На кінець року плануємо ще одне подвоєннянаявної чисельності. Тобто за 2022 рік хочемо збільшити кількість робочих місцьв компанії у чотири рази. Доходи наших співробітників конкурентні івідповідають глобальному рівню компенсації фахівців з продуктів Microsoft.

Якщо говорити про перспективи, то ми фіксуємо великий інтерес до нашихпослуг, як серед українських компаній, так і за кордоном. По-перше, ми впроваджуємо продукт, який єоптимальним з точки зору функціональності/вартості. По-друге, ми фактично єцентром компетенції по цьому продукту в Україні, оскільки фокусуємося тільки наBusiness Central і маємо майже 20-річний досвід впроваджень цієї ERP-системи укількох сотнях замовників з різною географією.

За вісім місяців, починаючи з березня поточного року, чисельність персоналу нашої компанії зросла в два рази. На кінець року плануємо ще одне подвоєння наявної чисельності. Тобто за 2022 рік хочемо збільшити кількість робочих місць в компанії у чотири рази

Звичайно, ситуація в країні, зокрема проблеми з енергопостачанням в останнітижні, може вплинути на швидкість розвитку, але ми разом з командою робимо все,щоб послуги надавалися нашим клієнтам вчасно та якісно.

Чи не настав час консолідувати зусиллярозосередженої корпоративної освіти, зокрема стосовно дефіцитних ERP-консультантів, та вибудувати спільну, більш струнку систему підготовкифахівців у масштабах всієї країни?

Так, це може бути гарною опцією. Наша компанія разом з ринком до цьогойдемо. Ми вже почали співпрацю з ВНЗ. Однак треба чимало часу та зусиль, щобвнести відповідні зміни до навчальних програм. Як швидко все це можна будезробити, поки що достеменно невідомо. Альтернативний варіант навчання зараз –дистанційні вебінари для тих, хто хоче увійти у професію ERP-консультантів та ERP-розробників.

Ми фіксуємо великий інтерес до наших послуг, як серед українських компаній, так і закордоном. По-перше, ми впроваджуємо продукт, який є оптимальним з точки зору функціональності/вартості. По-друге, ми фактично є центром компетенції по цьому продукту в Україні.

На яких фахівців прогнозуєте стрімкезростання попиту відразу після перемоги у війні?

Якщо говорити про сферу впровадження систем управління, звичайно попит на ERP-спеціалістів після перемоги буде надвеликий. Михочемо завчасно підготуватися до цього, щоб бізнес відразуміг скористатися всім арсеналом можливостей сучасних ERP-систем.

Настає ясність: чому український бізнес має перейти на міжнародні управлінські продукти, і як це зробити ефективно? — Delo.ua (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Delena Feil

Last Updated:

Views: 5973

Rating: 4.4 / 5 (45 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Delena Feil

Birthday: 1998-08-29

Address: 747 Lubowitz Run, Sidmouth, HI 90646-5543

Phone: +99513241752844

Job: Design Supervisor

Hobby: Digital arts, Lacemaking, Air sports, Running, Scouting, Shooting, Puzzles

Introduction: My name is Delena Feil, I am a clean, splendid, calm, fancy, jolly, bright, faithful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.